Dekarbonizace motoru vodíkem


Dekarbonizace motoru je odstranění nečistot ve spalovacím prostoru motoru, které vznikají spalováním paliva a šíří se ze spalovacího prostoru do dalších částí motoru, výfukového potrubí a filtru pevných částic. Právě tyto nečistoty mají za následek předčasné opotřebení motoru a dalších částí vozidla. Výsledkem je snížení výkonu, zvýšení emisí a následně nutná oprava v autoservisu, jejíž náklady mohou dosáhnout až do výše několika desítek tisíc korun. Doporučujeme provádět dekarbonizaci po nájezdu 20 až 40 tisíc kilometrů. Pokud jezdíte krátké trasy, je dobré provést dekarbonizaci po 20 tisících ujetých kilometrech.

Nejšetrnějším, nejefektivnějším a zároveň nejekologičtějším způsobem dekarbonizace je použití technologie Hydrogen Carbon Cleaning, která spočívá v přidání vodíku v plynném skupenství do sání motoru. Vodík uvnitř motoru vyhoří a spolu s ním i veškeré nečistoty, které jako čistý plyn odejdou výfukovým potrubím pryč. Výsledkem je delší životnost motoru a dalších částí vozidla. Proces dekarbonizace trvá cca 60 minut a po jeho dokončení není potřeba výměny žádných provozních kapalin vozidla. Za necelou hodinu můžete prodloužit životnost motoru a obnovíte jeho výkon. Mezi hlavní výhody patří snížení hlučnosti a emisí. Dalším kladnou stránkou, kterou uvítá každý uživatel automobilu, je snížení spotřeby paliva.